NATJEČAJI

NATJEČAJ

za dizajn logotipa i izradu vizualnog identiteta za tvrtku ALFA STAN d.o.o

 

 

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA

Predmet natječaja je izrada novog logotipa i rebranding vizualnog identiteta tvrtke ALFA STAN d.o.o. sa svrhom dobivanja kvalitetnog rješenja za upotrebu identiteta na svim on line i off line promidžbenim materijalima (plakati, letci, brošure, monografije, internetska stranica, društvene mreže, promotivni materijali, akreditacije i dr.).

 

PODACI O NARUČITELJU

ALFA STAN d.o.o. za građevinarstvo i nekretnine

Vrisnička 16, 10000 Zagreb

OIB 88791472858

 

OPĆI UVJETI  NATJEČAJA

Natječaj je javan i otvoren za studente, dizajnere, ilustratore, umjetnike i sve ostale kreativne fizičke osobe te pravne osobe.

Svaka fizička ili pravna osoba može na natječaj prijaviti više od jednog prijedloga idejnog rješenja logotipa-vizualnog identiteta za ALFA STAN d.o.o.

 

OBJAVA NATJEČAJA

Natječaj i dokumentacija za provedbu istog objavljuju se u cijelosti na web stranici tvrtke ALFA STAN d.o.o. (https://www.alfastan.hr/).

 

NOVČANA NAGRADA

Najuspješnijem autoru odabranog natječajnog rada dodijelit će se novčana nagrada u iznosu od 15.000,00 kuna neto nakon potpisivanja ugovora.

Nagrada se nudi u neto iznosu, a sve eventualne poreze, prireze i doprinose na nagradu plaća Naručitelj, tvrtka ALFA STAN d.o.o.

 

GDJE POSLATI PRIJAVU NA NATJEČAJ?

info@alfastan.hr

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ MORA SADRŽAVATI

1. popunjenu i potpisanu prijavu s podacima ponuditelja LINK NA OBRAZAC A

2. popunjenu i potpisanu izjavu o autorstvu dostavljenog rješenja (izrada novog logotipa i vizualnog identiteta tvrtke ALFA STAN d.o.o.) LINK NA OBRAZAC B

Uz vizualnu prezentaciju poželjno je tekstualno obrazloženje koncepta, a po potrebi moguće je dostaviti i detaljnija pojašnjenja.

Ako predloženi natječajni rad bude izabran, po donošenju odluke i prije potpisivanja ugovora, odabrani prijavitelj se obvezuje tvrtki Alfa stan d.o.o. dostaviti razrađeni i finalizirani dizajn u vektorskom obliku, te

- dostavu logotipa uz osnove standarda: pozitiv, negativ, upotrebu logotipa u boji i crno-bijeloj varijanti, definiciju karakterističnog pisma (primarna i eventualno sekundarna tipologija), minimalni prostor, dopuštena umanjenja, upotrebu u različitim formatima /vertikalni i horizontali prikaz – sve prikazano u svim varijantama korištenja logotipa

- prikaz primjene na primarnim komunikacijskim sredstvima npr. memorandumu, posjetnici, prospektu, olovci, akreditaciji, društvenim mrežama i webu i sl.

 

ROK ZA SLANJE PRIJAVA NA NATJEČAJ

Rok za slanje prijava na natječaj je 30.11.2018.

Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

 

SMJERNICE ZA DIZAJN LOGOTIPA I IZRADU VIZUALNOG IDENTITETA TVRTKE ALFA STAN D.O.O.

Zagrebačka tvrtka ALFA STAN d.o.o. već 15 godina pomiče granice stanogradnje i nudi moderna tehnološka rješenja najviših svjetskih standarda s naglaskom na obnovljive izvore energije. Spoj luksuznog dizajna, pametne tehnologije i ekološke osviještenosti su ključni faktori djelovanja ove tvrtke. ALFA STAN d.o.o. ističe iznimni trud i posvećenost svakom aspektu življenja koji se zrcale kroz inovativna rješenja i podizanja standarda i ugleda struke. Jedinstveni doživljaj stanovanja i razumijevanje za kupce, rezultat su dugogodišnjeg iskustva obogaćenog praćenjem svjetskih trendova u tehnologiji i stanogradnji.

S ciljem ujednačavanja natječajnih radova, prijaviteljima se daju sljedeće smjernice za izradu prijedloga rješenja logotipa-vizualnog identiteta:

a) iz natječajnog rada mora se prepoznati vizualni identitet tvrtke ALFA STAN d.o.o.

b) mogu se koristiti bilo koje boje ili kombinacije boja kao i tipografija slova

c) da prijedlog rješenja svojom veličinom i mogućnostima omogućuje izvedbu logotipa u razne svrhe; plakati, letci, brošure, monografije, internetska stranica, društvene mreže, promotivni materijali, i dr.

d) prijedlog rješenja mora biti originalan, sadržavati grafičku i komunikacijsku kvalitetu, jedinstven i jednostavan, te pratiti suvremene trendove u dizajnu

e) kod izrade prijedloga rješenja nije potrebno uključiti postojeći claim tvrtke ALFA STAN d.o.o. Building Zagreb.

 

PROVEDBA NATJEČAJNOG POSTUPKA

Postupak provedbe postupka natječaja i odabira najboljeg natječajnog rada provodit će članovi žirija iz tvrtke ALFA STAN d.o.o.:  direktori Mate Mustapić i Dean Šparavec te Sanja Đurić, voditeljica ureda i CM.

Tvrtka ALFA STAN d.o.o. donosi odluku koji se natječajni rad prihvaća te sklapa ugovor s autorom izabranog natječajnog rada kojim će se regulirati dodjela novčane nagrade i ostala pitanja.

Odluka tvrtke ALFA STAN d.o.o. o odabiru prijedloga rješenja logotipa i vizualnog identiteta objavit će se na službenoj stranici https://www.alfastan.hr/

Obavijest o odabiru odnosno neprihvaćanju natječajnog rada bit će dostavljena svim prijaviteljima na adresu njihove elektroničke pošte.

 

PRAVA PRIMJENE I KORIŠTENJA

Potpisivanjem ugovora s odabranim prijaviteljem izabrani natječajni rad postaje vlasništvo tvrtke ALFA STAN d.o.o., te ga tvrtka dalje ima pravo upotrebe bez ikakvih dodatnih odobrenja i ograničenja autora i u tom smislu prijavitelj potpisuje izjavu o prelasku odabranog natječajnog rada u vlasništvo tvrtke ALFA STAN d.o.o.

Po isplati cjelokupne nagrade za odabrano djelo, Autor svoje pravo na komercijalno iskorištavanje vizualnog identiteta, brošure, odnosno koncepcije web stranice iz ovog Natječaja u cijelosti prenosi na ALFA STAN d.o.o. za cijelo vrijeme trajanja njegovog autorskog prava, te ovlašćuje ALFA STAN d.o.o. da predmetno pravo iskorištavanja autorskog djela ima pravo prenositi na treće osobe bez ikakve njegove daljnje suglasnosti i odobrenja. 

 

PONIŠTENJE NATJEČAJA

Tvrtka ALFA STAN d.o.o. ovlaštena je u svako doba bez navođenja posebnog razloga poništiti objavljeni Natječaj. 

 

KOME SE OBRATITI UKOLIKO IMATE PITANJA?

info@alfastan.hr

vrh stranice